Misja
Go Button
Marszałek z żołnierzami
My Subtitle

Witamy serdecznie na stronie związanej z projektami realizowanymi przez Fundację Rodziny Józefa Piłsudskiego.

Od 20 lat zajmujemy się ochroną i udostępnianiem społeczeństwu pamiątek po Marszałku Józefie Piłsudskim, popularyzacją osoby Marszałka, jego myśli politycznej i zasług dla Polski. Pragniemy, aby historia Józefa Piłsudskiego – państwowca i przywódcy stała się inspiracją do dyskusji o współczesnym patriotyzmie oraz osią działań obywatelskich dla młodych liderów lokalnych społeczności.

Wspieramy wszelkie inicjatywy mające na celu tworzenie miejsc pamięci związanych z życiem i działaniami Józefa Piłsudskiego. Organizujemy wystawy, konferencje i seminaria w kraju i zagranicą, wspieramy i prowadzimy prace badawcze oraz wydajemy publikacje związane z osobą Marszałka.

Duży nacisk kładziemy na działalność edukacyjną i pobudzanie zainteresowania społeczeństwa, a zwłaszcza młodzieży, historią Józefa Piłsudskiego i jego czasów.

Jednym z głównych celów naszej bieżącej działalności jest zwiększenie aktywności obywatelskiej lokalnych społeczności, głównie dzieci i młodzieży, poprzez czynny udział w kształtowaniu tożsamości własnych miast, poznawanie ich historii i drogi do niepodległości oraz odniesienie do współczesnych realiów demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Wierzymy, że bezpośredni kontakt z mieszkańcami większych i mniejszych miejscowości w Polsce poprzez projekty społeczne i edukacyjne ma realny wpływ na pielęgnowanie tożsamości lokalnej i kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.

Zapraszam do współpracy i zapoznania się z naszymi projektami.