Mój osobisty bohater
Go Button
Projekt Mój osobisty bohater
My Subtitle

„Mój osobisty bohater” to projekt międzypokoleniowy, który poprzez wspólną pracę przy tworzeniu wystawy ma wzmocnić poczucie więzi z „małą ojczyzną” i ukazać siłę wspólnoty.

Dziania projektowe podzielone są na dwa etapy: warsztaty międzypokoleniowe oraz indywidualne poszukiwania przez uczestników historii i postaci, które zostaną zaprezentowane na wystawie. W trakcie warsztatów przewodnikiem po historii II Rzeczpospolitej będzie jeden z mieszkańców Sulejówka  – Józef Piłsudski. Archiwalne fotografie rodzinne Marszałka będą punktem wyjścia do atrakcyjnych warsztatów integrujących uczestników. Wśród propozycji zajęć będą warsztaty tworzenia makatek z graficznie przetworzonych postaci historycznych, oraz warsztaty teatralne. Finałem projektu będzie wirtualna wystawa, w której obok postaci Józefa Piłsudskiego znajdą się współcześni bohaterowie wybrani przez uczestników, a wśród nich mieszkańcy Sulejówka. Wystawa zostanie udostępniona osobom z niepełnosprawnością wzroku poprzez stworzenie audiodeskrypcji. Odbiorcy wystawy będą mogli z niej korzystać za pomocą QR kodów. Z warsztatów i pracy nad wystawą zostanie stworzony film dokumentujący działania projektowe. Do filmu zostanie przygotowana audiodeskrypcja i napisy dla niesłyszących. Doświadczenia z działań międzypokoleniowych wraz ze scenariuszami zajęć zostaną udostępnione w postaci publikacji pdf.

 

Patronat: