Powołanie Dyrektora i Zastępcy Dyrektora Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

28 lipca 2022 r. stanowisko dyrektora Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku objął dr. Robert Andrzejczyk. Trzyletnia kadencja rozpoczęła się 1 sierpnia 2022 r.

1 sierpnia br. na stanowisko Zastępcy Dyrektora Muzeum została powołana dr Jadwiga Rodowicz-Czechowska, dotychczas pełniąca funkcję Kierownika Działu Rozwoju Muzeum.

 

Aktualny skład kierownictwa Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku to:

dr Robert Andrzejczyk – Dyrektor;

dr Jadwiga Rodowicz-Czechowska – Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju;

prof. dr hab. Grzegorz Nowik – Zastępca Dyrektora ds. Naukowych;

Jerzy Świdrak – Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjnych.