Żołnierze Niepodległości

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku zamierza stworzyć internetową platformę Żołnierze Niepodległości, aby upamiętnić i uhonorować wszystkich walczących o Niepodległość i Granice Rzeczypospolitej. Pragniemy w ten sposób wypełnić moralne zobowiązanie wobec bojowników niepodległości, zobowiązanie którego nie zdążyła zrealizować II Rzeczpospolita.

Ustanowiony 27 października 1930 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego, z inicjatywy Aleksandry Piłsudskiej, Krzyż i Medal Niepodległości, nadawany był do 1939 roku, i przyznany został blisko stu tysiącom – poległym i żyjącym – bojowcom, powstańcom i żołnierzom, ale również uczestnikom walki o polską szkołę, działaczom różnego rodzaju polskich organizacji – jawnych i konspiracyjnych – politycznych i społecznych, młodzieżowych i dorosłego społeczeństwa, działaczom polonijnym i plebiscytowym, zesłańcom oraz więźniom politycznym i ideowym, walczącym o odrodzenie Rzeczypospolitej – począwszy od żołnierzy Powstania Styczniowego – do uczestników III Powstania Śląskiego.

Wybuch II wojny światowej przerwał nadawanie odznaczeń i nigdy już do niego nie powrócono. Zamierzamy podjąć tę misję, upamiętnić i uhonorować zarówno tych, którzy otrzymali Krzyż i Medal Niepodległości, jak również tych, którzy polegli, lub nie zdążyli złożyć wniosku, wszystkich którym nie nadano odznaczeń. Chcielibyśmy stworzyć możliwie najszerszą i najbardziej szczegółową bazę danych. Będziemy ją sukcesywnie rozbudowywać, w miarę zdobywanych informacji i włączać do niej te kategorie walczących o Niepodległość, które władze Rzeczypospolitej zamierzały uhonorować Krzyżem i Medalem Niepodległości. Będzie to wirtualny pomnik pokoleń, którym zawdzięczmy odrodzenie Rzeczypospolitej.

Baza internetowej platformy Żołnierze Niepodległościjest kontynuacją prac prowadzonych przez zespół naukowy pod kierunkiem prof. dr. hab. Janusza Ciska, który w 2014 roku przygotował Wykaz Legionistów Polskich 1914–1918. Wówczas, w stulecie wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej z Oleandrów, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku udostępniło wykaz liczący ponad 30 tysięcy Legionistów, co spotkało się z ogromnym społecznym zainteresowaniem. Obecnie, nowa baza danych obejmuje biogramy 56 tysięcy Legionistów.

Zamierzamy poszerzać bazę o kolejne grupy Żołnierzy Niepodległości: weteranów Powstania Styczniowego, zesłańców syberyjskich, bojowców lat 1904–1907; oficerów Wojska Polskiego 1918–1920; żołnierzy poległych w wojnach 1918–1921; ochotników ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej 1917–1919, itd.

Będzie to projekt naukowy a zarazem społeczny. Zapraszamy do współpracy i współtworzenia portalu wszystkich zainteresowanych: rodziny żołnierzy – bojowników – działaczy, pasjonatów historii, organizacje i instytucje. Biogramom towarzyszyć będą skany fotografii i dokumentów. Informacje przekazywane przez odwiedzających portal będą poddawane weryfikacji przez zespół naukowy pracujący pod kierunkiem prof. Janusza Ciska i prof. Grzegorza Nowika, którzy sprawować będą pieczę nad naukową rzetelnością prezentowanych materiałów.