Zbiory

Jednym z naszych działań jest zbieranie eksponatów do powstającego pod patronatem Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Gromadzimy, opracowujemy, restaurujemy i konserwuje materialne pamiątki – muzealia związane z osobą Józefa Piłsudskiego oraz z epoką, w której żył i działał Marszałek.

Nasze zbiory obejmują okres od Powstania Styczniowego (1863/1864) do śmierci Józefa Piłsudskiego w 1935 r. wraz ze świadectwami nieustającej pamięci o Marszałku.

Szczególną uwagę zwracamy na losy Ziem Polskich i Polaków pod zaborami, walkę o Niepodległość oraz czyn zbrojny Legionów Polskich i innych polskich formacji zbrojnych podczas I wojny światowej.

Chcemy wszechstronnie i w pełny sposób pokazać proces budowy wolnej, suwerennej II Rzeczypospolitej Polskiej. Przedstawić walkę o jej kształt i granice w latach 1918–1922 oraz ukazać zaangażowanie w działalność niepodległościową i wkład w tworzenie fundamentów oraz w rozwój Państwa różnorodnych instytucji i organizacji.

Szukamy dokumentów i świadectw pokazujących różnorodne aspekty funkcjonowania II RP. Przybliżających jej życie codzienne, ówczesną cywilizację i postawy społeczne.

Liczne dary przekazane dotąd naszej Fundacji są szczególnie cennym wyrazem zaufania jakim się cieszymy, za co ogromnie dziękujemy.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pamiątki, które chcieliby Państwo ocalić dla przyszłych pokoleń i wyeksponować należycie w Muzeum Józefa Piłsudskiego, prosimy o kontakt: fundacja@jpilsudski.pl

Go Button
Papierośnica Marszałka
My Subtitle