Młodzi dla muzeum – muzeum dla młodych
Go Button
Młodzieżowa Rada Muzeum
My Subtitle

Młodzieżowa Rada Muzeum to grupa młodzieży szkolnej działającej jako ciało doradcze Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Rada to  innowacyjna wśród instytucji kultury forma wychodzenia naprzeciw potrzebom odbiorcy. Zakłada nie tylko badanie potrzeb, ale też partycypację w procesie tworzenia oferty edukacyjnej, a przede wszystkim w projektowaniu wystawy stałej.

Młodzież poprzez uczestnictwo w Radzie nabywa umiejętności do samodzielnego działania na rzecz społeczności lokalnej.
Jest to sygnał, że młodzież zapraszamy nie tylko do zwiedzania przyszłej ekspozycji i korzystania z oferty muzeum, ale dajemy jej możliwość realizacji własnych wizji, aby w przyszłości to ona mogła kontynuować misję muzeum.

Projekt będzie realizowany od czerwca do grudnia 2017, zakłada 8 weekendowych warsztatów w trakcie których powstanie wystawa plenerowa z grą terenową – eksponowana w Sulejówku. Podsumowanie działań będzie publikacja w pdf pokazująca jak metody kreatywne można stosować w projektach z zakresu animacji kultury.

Ważnym aspektem jest uwrażliwienie uczestników na potrzeby osób niepełnosprawnych, wszelkie materiały filmowe zostaną uzupełnione o audiodeskrypcję i napisy dla niesłyszących.

Działania projektowe odbywać się będą na teranie Sulejówka, natomiast na finisaż projektu zaprosimy edukatorów z całej Polski.

Patronat:

logo muzuem MJP
logoministerstwo