Seria dokumentów źródłowych do wojny Polski z bolszewicką Rosją 1918-1920

Od roku 2019 Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego we współpracy z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, realizuje projekt badawczy pt. „Seria dokumentów źródłowych do wojny Polski z bolszewicką Rosją 1918-1920”. Jest on finansowany ze środków będących w dyspozycji Ministra Nauki, a pozyskany w drodze konkursu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 2016 – 2019 Moduł Dziedzictwo Narodowe.

Zespół badawczy realizujący projekt pracuje po kierunkiem Profesora dr. hab. Grzegorza Nowika

Celem projektu jest:

1) Ocalenie dla polskiego dziedzictwa narodowego zachowanych w bardzo złym stanie materiałów źródłowych.

2) Wprowadzenie do polskiego i światowego obiegu naukowego nowych źródeł.

3) Pogłębienie wiedzy o celach, przebiegu i konsekwencjach wojny dla Polski, Europy i świata w 100-lecie bitwy warszawskiej oraz znaczenia traktatu ryskiego dopełniającego ład wersalski na wschodzie.

4) Skorygowanie fałszywych tez upowszechnianych przez sowiecką i rosyjską propagandę, historiografię i politykę historyczną.

 

W wyniku realizacji projektu zostanie wydanych 9 tomów dokumentów źródłowych:

  1. b) 2 tomy bitwy o Ukrainę 1920;
  2. c) 3 tomy Bitwy na Białorusi 1920.
  3. a) 4 tomy Front Wschodni z lat 1918–1919;

 

Wysokość przyznanego grantu to 1 509 300 zł

 

Dotychczas ukazały się:

Bitwa Warszawska 13-28 VIII 1920. Dokumenty operacyjne cz. I (13-17 VIII)

Opracował i przygotował zespół pod redakcją Marka Tarczyńskiego, Warszawa 1995,

str. 564,

wydawca – Oficyna Wydawnicza RYTM

 

Bitwa Warszawska 13-28 VIII 1920. Dokumenty operacyjne cz. II (17-28 VIII)

Opracował i przygotował zespół pod redakcją Marka Tarczyńskiego, Warszawa 1996,

str. 936

wydawca – Oficyna Wydawnicza RYTM

 

Bitwa Niemeńska 29 VIII-18 X 1920. Dokumenty operacyjne cz. I (29 VIII-19 IX)

Opracował i przygotował zespół pod redakcją Marka Tarczyńskiego, Warszawa 1997,

str. 648

wydawca – Oficyna Wydawnicza RYTM

 

Bitwa Niemeńska 29 VIII-18 X 1920. Dokumenty operacyjne cz. II (20 IX-18 X)

Opracował i przygotował zespół pod redakcją Marka Tarczyńskiego, Warszawa 1999,

str. 1054

wydawca – Oficyna Wydawnicza RYTM

 

Bitwa Lwowska 25 VII-18 X 1920. Dokumenty operacyjne cz. I (25 VII-5 VIII)

Opracował i przygotował zespół pod redakcją Marka Tarczyńskiego, Warszawa 2002,

str. 1144

wydawca – Oficyna Wydawnicza RYTM

 

Go Button
My title
My Subtitle

Bitwa Lwowska 25 VII-18 X 1920. Dokumenty operacyjne cz. II (6-20 VIII)

Opracował i przygotował zespół pod redakcją Marka Tarczyńskiego, Warszawa 2004,

str. 818

wydawca – Oficyna Wydawnicza RYTM, Wojskowe Biuro Badań Historycznych

 

Bitwa Lwowska i Zamojska 1920. Dokumenty operacyjne cz. III (21 VIII-4 IX)

Opracował i przygotował zespół pod redakcją Marka Tarczyńskiego, Warszawa 2009,

str. 1208

wydawca – Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego, Oficyna Wydawnicza RYTM

 

Bitwa Wołyńsko-Podolska 5 IX-21 X 1920. Dokumenty operacyjne

Opracował i przygotował zespół pod redakcją Marka Tarczyńskiego, Warszawa 2014,

str. 1436

wydawca – Muzeum Józefa Piłsudskiego, Oficyna Wydawnicza RYTM

 

Bitwa o Ukrainę 1 I-24 VII 1920. Dokumenty operacyjne cz. I (1 I-11 V)

Opracował i przygotował zespół pod redakcją Marka Tarczyńskiego, Warszawa 2016,

str. 1504

wydawca – Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego, Muzeum Józefa Piłsudskiego, Oficyna Wydawnicza RYTM

 

Bitwa o Ukrainę 1 I-24 VII 1920. Dokumenty operacyjne cz. II (12 V-14 VI)

Opracował i przygotował zespół pod redakcją Grzegorza Nowika i Juliusza S. Tyma, Warszawa 2020, str. 1512

wydawca – Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego, Instytut Studiów Politycznych PAN, Muzeum Józefa Piłsudskiego, Oficyna Wydawnicza RYTM

 

Bitwa o Ukrainę 1 I-24 VII 1920. Dokumenty operacyjne cz. III/1 (15 VI-7 VII)

Opracował i przygotował zespół pod redakcją Grzegorza Nowika i Juliusza S. Tyma, Warszawa 2021, str. 846

wydawca – Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego, Instytut Studiów Politycznych PAN, Muzeum Józefa Piłsudskiego, Oficyna Wydawnicza RYTM

 

Bitwa o Ukrainę 1 I-24 VII 1920. Dokumenty operacyjne cz. III/2 (8-24 VII)

Opracował i przygotował zespół pod redakcją Grzegorza Nowika i Juliusza S. Tyma, Warszawa 2021, str. 790

wydawca – Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego, Instytut Studiów Politycznych PAN, Muzeum Józefa Piłsudskiego, Oficyna Wydawnicza RYTM