Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 2023 Rokiem Aleksandry Piłsudskiej!

W uznaniu jej wybitnej działalności niepodległościowej i społecznej.

31 marca 2023 roku przypada sześćdziesiąta rocznica śmierci Aleksandry Piłsudskiej – działaczki niepodległościowej, członkini Polskiej Organizacji Wojskowej i Polskiej Partii Socjalistycznej, odznaczonej między innymi Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari +za męstwo i hart ducha wykazane w pracy niepodległościowej+, Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Niepodległości z Mieczami.

  • Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku przypomina postać Aleksandry Piłsudskiej zarówno na wystawie stałej, jak też w działaniach naukowych, edukacyjnych i popularnonaukowych. Już w grudniu, w nawiązaniu do 140. rocznicy jej urodzin, odbędzie się konferencja naukowa „Historię swą piszcie same. Polityka, historiografia i muzealne narracje z perspektywy kobiet”. Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń!

Więcej informacji na stronie https://muzeumpilsudski.pl/historie-swa-piszcie-same…/