Pies i wilk, czyli o niepodległości dla najmłodszych
Go Button
Pies i wilk
My Subtitle

„Pies i wilk, czyli o niepodległości dla najmłodszych” to zajęcia łączące elementy spektaklu lalkowego i interaktywnych warsztatów, które przedstawią pojęcie niepodległości w sposób ciekawy i zrozumiały dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Zajęcia są przygotowane w formie „teatru w walizce” i przeznaczone do prezentowania w salach szkolnych i świetlicach. W czasie warsztatów, realizowanych przez profesjonalny zespół złożony z aktora i doświadczonej animatorki, wykorzystujemy nowoczesne techniki teatralne, jak również metody pedagogiki zabawy. Nasi mali widzowie są czynnie angażowani w przebieg spektaklu oraz towarzyszących mu warsztatów. Pozwala im to poznać nowe pojęcia nie tylko w sensie intelektualnym, ale i „doświadczyć” ich fizycznie oraz emocjonalnie.

Osią spektaklu i warsztatów jest adaptacja bajki o psie i wilku autorstwa Jeana de La Fontaine’a, przeniesiona na grunt literatury polskiej przez Adama Mickiewicza. Pies i wilk, bohaterowie krótkich scenek, pokazują  dwie różne postawy wobec wolności, a ich przygody i dialogi wprowadzają dzieci w świat takich pojęć jak: wolność, podległość i niepodległość. Lalki, wykonane przez scenografa teatralnego i ożywiane przez aktora, wzbudzają żywe emocje naszych małych widzów, dzięki czemu chętnie angażują się oni w proponowane przez animatora działania warsztatowe.

Cele programu

Celem programu jest przybliżenie dzieciom sensu Święta Niepodległości posługując się bliskim im językiem, oryginalną oprawą teatralną i interaktywną formułą warsztatów. W ten sposób chcemy stworzyć alternatywę dla tradycyjnego modelu edukacji patriotycznej, opartego na tekstach i formach zbyt trudnych dla małych dzieci.

Adresaci zajęć

Warsztaty są przeznaczone do realizacji w klasach 1 i 2 szkół podstawowych oraz placówek specjalnych  (świetlic środowiskowych, Domów Dziecka oraz szpitali dziecięcych).

Więcej informacji o projekcie pod adresem: http://www.muzeumpilsudski.pl/sites/default/files/files/pies_i_wilk_broszura.pd

Patronat:

Autorzy programu:

Kierownik projektu: Barbara Gołębiowska
Autorka scenariusza i adaptacji: Beata Nessel-Łukasik
Scenograf: Anna Chadaj
Koordynatorka projektu: Beata Nessel-Łukasik
Aktorzy: Maciej i Anna Dużyńscy
Animatorki: Beata Nessel-Łukasik, Joanna Czarnocka
Projekt folderu i map: Zygmunt Fit